Прикажи # 
Наслов Посети
Завршна конференција на проектот: “Партнерство за позитивни социјални промени” 654
Повик за учество на завршна конференција на Проектот “Партнерство за позитивни социјални промени” 671
Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа (Боговиње) 792
Повик за учество на Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа 666
Обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 765
Обука за здружување и земјоделско задругарство 800
Посета на земјоделска задруга 751
Втора обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 743
Повик за учество во oбука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 840
Повик за учество во Обука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 830