Визија и мисија

Визија на АДОРА: Развиено и богато општество со образовани граѓани

 

Мисија на АДОРА: Зголемување на конкурентност на пазар на труд на маргинализирани невработени лица и поддршка за ранливи групи