Подружници

Крушево – претставник Таки Папакоча

Гостивар – претставник Каролина Андоновска

Јегуновце - претставник Елизабета Кочовска