Прикажи # 
Наслов Посети
Завршна конференција на проектот: “Партнерство за позитивни социјални промени” 730
Повик за учество на завршна конференција на Проектот “Партнерство за позитивни социјални промени” 759
Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа (Боговиње) 874
Повик за учество на Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа 744
Обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 843
Обука за здружување и земјоделско задругарство 883
Посета на земјоделска задруга 836
Втора обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 829
Повик за учество во oбука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 930
Повик за учество во Обука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 919