Прикажи # 
Наслов Посети
Завршна конференција на проектот: “Партнерство за позитивни социјални промени” 605
Повик за учество на завршна конференција на Проектот “Партнерство за позитивни социјални промени” 620
Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа (Боговиње) 743
Повик за учество на Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа 620
Обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 713
Обука за здружување и земјоделско задругарство 753
Посета на земјоделска задруга 697
Втора обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 696
Повик за учество во oбука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 788
Повик за учество во Обука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 773