Прикажи # 
Наслов Посети
Завршна конференција на проектот: “Партнерство за позитивни социјални промени” 979
Повик за учество на завршна конференција на Проектот “Партнерство за позитивни социјални промени” 1003
Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа (Боговиње) 1099
Повик за учество на Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа 959
Обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 1068
Обука за здружување и земјоделско задругарство 1103
Посета на земјоделска задруга 1052
Втора обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 1046
Повик за учество во oбука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 1197
Повик за учество во Обука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 1198