Прикажи # 
Наслов Посети
Завршна конференција на проектот: “Партнерство за позитивни социјални промени” 532
Повик за учество на завршна конференција на Проектот “Партнерство за позитивни социјални промени” 544
Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа (Боговиње) 672
Повик за учество на Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа 552
Обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 632
Обука за здружување и земјоделско задругарство 668
Посета на земјоделска задруга 619
Втора обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 622
Повик за учество во oбука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 710
Повик за учество во Обука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 693