Прикажи # 
Наслов Посети
Завршна конференција на проектот: “Партнерство за позитивни социјални промени” 16
Повик за учество на завршна конференција на Проектот “Партнерство за позитивни социјални промени” 11
Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа (Боговиње) 28
Повик за учество на Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа 27
Обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 49
Обука за здружување и земјоделско задругарство 48
Посета на земјоделска задруга 40
Втора обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 39
Повик за учество во oбука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 65
Повик за учество во Обука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 67