Прикажи # 
Наслов Посети
Завршна конференција на проектот: “Партнерство за позитивни социјални промени” 32
Повик за учество на завршна конференција на Проектот “Партнерство за позитивни социјални промени” 29
Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа (Боговиње) 40
Повик за учество на Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа 43
Обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 74
Обука за здружување и земјоделско задругарство 71
Посета на земјоделска задруга 71
Втора обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 68
Повик за учество во oбука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 97
Повик за учество во Обука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 97