Прикажи # 
Наслов Посети
Завршна конференција на проектот: “Партнерство за позитивни социјални промени” 65
Повик за учество на завршна конференција на Проектот “Партнерство за позитивни социјални промени” 69
Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа (Боговиње) 72
Повик за учество на Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа 76
Обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 114
Обука за здружување и земјоделско задругарство 109
Посета на земјоделска задруга 103
Втора обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 108
Повик за учество во oбука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 139
Повик за учество во Обука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 137