Прикажи # 
Наслов Посети
Завршна конференција на проектот: “Партнерство за позитивни социјални промени” 87
Повик за учество на завршна конференција на Проектот “Партнерство за позитивни социјални промени” 95
Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа (Боговиње) 102
Повик за учество на Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа 103
Обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 152
Обука за здружување и земјоделско задругарство 143
Посета на земјоделска задруга 138
Втора обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 141
Повик за учество во oбука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 173
Повик за учество во Обука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 170