Прикажи # 
Наслов Посети
Завршна конференција на проектот: “Партнерство за позитивни социјални промени” 255
Повик за учество на завршна конференција на Проектот “Партнерство за позитивни социјални промени” 258
Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа (Боговиње) 274
Повик за учество на Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа 270
Обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 344
Обука за здружување и земјоделско задругарство 354
Посета на земјоделска задруга 333
Втора обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 343
Повик за учество во oбука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 402
Повик за учество во Обука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 382