Прикажи # 
Наслов Посети
Завршна конференција на проектот: “Партнерство за позитивни социјални промени” 165
Повик за учество на завршна конференција на Проектот “Партнерство за позитивни социјални промени” 172
Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа (Боговиње) 182
Повик за учество на Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа 184
Обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 239
Обука за здружување и земјоделско задругарство 249
Посета на земјоделска задруга 234
Втора обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 236
Повик за учество во oбука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 301
Повик за учество во Обука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 270