Прикажи # 
Наслов Посети
Завршна конференција на проектот: “Партнерство за позитивни социјални промени” 312
Повик за учество на завршна конференција на Проектот “Партнерство за позитивни социјални промени” 321
Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа (Боговиње) 345
Повик за учество на Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа 332
Обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 407
Обука за здружување и земјоделско задругарство 418
Посета на земјоделска задруга 400
Втора обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 402
Повик за учество во oбука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 471
Повик за учество во Обука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 451