Прикажи # 
Наслов Посети
Завршна конференција на проектот: “Партнерство за позитивни социјални промени” 108
Повик за учество на завршна конференција на Проектот “Партнерство за позитивни социјални промени” 114
Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа (Боговиње) 122
Повик за учество на Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа 122
Обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 175
Обука за здружување и земјоделско задругарство 164
Посета на земјоделска задруга 165
Втора обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 165
Повик за учество во oбука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 199
Повик за учество во Обука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 194